Cover

Y Coridor Ansicrwydd

Owain Tudur Jones a Malcolm Allen sydd yn "Y Coridor Ansicrwydd" ac yn barod i drafod digwyddiadau diweddar y byd pêl-droed

Tous les épisodes

 • 22.01.2021
  48 MB
  50:33
  Cover

  Pwy nesa' i Gaerdydd?

  Owain Tudur Jones a Malcolm Allen sy'n trafod pwy all Gaerdydd benodi fel rheolwr ar ôl diswyddo Neil Harris, ac ymateb i benderfyniad Jaye Ludlow i adael Cymru.

  ...plus
 • 14.01.2021
  63 MB
  01:06:23
  Cover

  Hwyl fawr Gareth Blainey - yr unig un i allu cau ceg Malcolm Allen!

  Wrth i'w yrfa o dros 30 mlynedd ddod i ben gyda BBC Cymru, Gareth Blainey sy'n ymuno gyda Malcolm ac Owain i drafod rhai o'i uchafbwyntiau - ac ambell isafbwynt!

  ...plus
 • 06.01.2021
  42 MB
  44:20
  Cover

  Gwobrau 2020 ac 'un cyri yr wythnos'

  Owain Tudur Jones a Malcolm Allen sy'n edrych nôl ar 2020 cyn edrych ymlaen at y flwyddyn i ddod - ac yn datgelu adduned syfrdanol blwyddyn newydd.

  ...plus
 • 23.12.2020
  48 MB
  50:18
  Cover

  "Dim ond un seren..."

  Ymunwch gyda Mal ac Owain am barti Nadolig arbennig iawn Y Coridor Ansicrwydd - sy'n cynnwys fersiwn unigryw o gân Delwyn Siôn Un Seren!

  ...plus
 • 16.12.2020
  51 MB
  53:16
  Cover

  Dadansoddi'r darbi, blinder a rheol Bosman

  Owain a Mal sy'n edrych yn ôl ar fuddugoliaeth Abertawe yn erbyn Caerdydd ac yn gofyn os oes na ormod o gemau hyn o bryd. Ac mae gan Owain llawer i ddiolch i Jean-Marc Bosman.

  ...plus
 • 10.12.2020
  57 MB
  01:00:05
  Cover

  Gwennan Harries: O'r cwrt cosbi i'r pwynt sylwebu

  Cyn ymosodwr Cymru ac Everton Gwennan Harries sy'n ymuno gyda Mal ac Owain i drafod ei dyddiau chwarae a'i gyrfa newydd tu ôl i'r meic - ac yn cymharu anafiadau pen-glin difrifol!

  ...plus
 • 04.12.2020
  45 MB
  47:49
  Cover

  Ffilmio Wrecsam, adfywiad Caerdydd a chroesawu cefnogwyr (yn Lloegr)

  Wrth i'r ffilmio gychwyn ar gyfer rhaglen ddogfen Wrecsam, Owain a Mal sy'n trafod yr effaith posib ar y maes ymarfer a phwy oedd yn hoffi sylw'r camerâu yn eu cyfnod nhw

  ...plus
 • 27.11.2020
  47 MB
  49:28
  Cover

  "Nes i ddysgu lot gan Maradona - sut i beidio pasio!"

  Marc Lloyd Williams, prif sgoriwr yn hanes Uwch Gynghrair Cymru, sy'n ymuno gyda Mal ac Owain i rannu rhai o'i gyfrinachau sgorio a trafod ei lwyddiant diweddar fel hyfforddwr.

  ...plus
 • 20.11.2020
  37 MB
  38:46
  Cover

  Adran A amdani!

  Mae Malcolm Allen ac Owain Tudur Jones yn llawn canmoliaeth ar ôl i Gymru sicrhau dyrchafiad i Adran A yng Nghynghrair y Cenhedloedd

  ...plus
 • 11.11.2020
  74 MB
  01:17:32
  Cover

  Osian Roberts: O Fôn i Foroco

  Cyn is-hyfforddwr Cymru, Osian Roberts, sy'n ymuno efo Owain a Mal i drafod ei flwyddyn gyntaf yn gweithio ym Moroco a'i gynlluniau ar gyfer y dyfodol.

  ...plus
 • 06.11.2020
  57 MB
  01:00:13
  Cover

  "Mae unrhyw bwynt oddi cartref yn bwynt da"

  Meilir Owen - sylwebydd efo Radio Cymru am 30 mlynedd - sy'n rhoi'r byd pêl-droed yn ei le efo Owain a Malcolm. A sut fydd Rob Page yn dylanwadu ar garfan Cymru?

  ...plus
 • 30.10.2020
  39 MB
  41:10
  Cover

  Pwy yw gôl-geidwad Giggs?

  Malcolm ac Owain sy'n trafod colled tîm merched Cymru, dilema gôl-geidwad Giggs a'r gyfres newydd o 'I'm A Celebrity'.

  ...plus
 • 20.10.2020
  49 MB
  51:33
  Cover

  Rhodri Meilir

  Yr actor Rhodri Meilir, cefnogwr brwd Everton, sy'n dadansoddi'r gêm ddarbi yn erbyn Lerpwl efo Owain a Malcs, ac yn trafod ei yrfa ar y sgrin ac yn y theatr.

  ...plus
 • 13.10.2020
  42 MB
  44:16
  Cover

  Pwynt gwerthfawr yn Nulyn?

  Ar ôl gêm ddi-sgôr diflas i Gymru yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon, mae tactegau y rheolwr Ryan Giggs yn dechrau poeni Owain a Malcs.

  ...plus
 • 07.10.2020
  40 MB
  42:01
  Cover

  "Does dim gêm gyfeillgar yn erbyn Lloegr!"

  Owain a Mal yn edrych ymlaen at yr her sy'n wynebu Cymru yn Wembley, yn cofio'r cynnwrf yn Lens ac yn crafu pen ar ôl crasfa Lerpwl.

  ...plus
 • 30.09.2020
  65 MB
  01:07:52
  Cover

  Waynne Phillips

  Curo Arsenal, gyrru gwyllt Mickey Thomas, parch at Brian Flynn - mae gan Waynne Phillips atgofion lu o'r dyddiau da ar y Cae Ras. Ac yn gobeithio am fwy diolch i sêr Hollywood..

  ...plus
 • 22.09.2020
  41 MB
  43:27
  Cover

  Thiago v OTJ

  Be ddigwyddodd pan oedd rhaid i Owain drio marcio Thiago Alcantara, seren newydd Lerwpl? Ac mae Mal yn cael trafferth mawr efo alpaca!

  ...plus
 • 17.09.2020
  57 MB
  01:00:06
  Cover

  John Hartson

  Cyn ymosodwr Cymru sy'n trafod ei yrfa liwgar a'r gwersi mae o wedi ei ddysgu ar hyd y ffordd. Ac wrth gwrs, mae yna ddigon o drafod am ddyfodol Gareth Bale!

  ...plus
 • 10.09.2020
  36 MB
  38:10
  Cover

  Chwe phwynt, Ampadu a darogan y dyfodol

  Owain a Malcolm sy’n asesu dwy fuddugoliaeth Cymru ac yn rhoi eu pennau ar y bloc ar drothwy tymor newydd

  ...plus
 • 08.09.2020
  36 MB
  38:24
  Cover

  Llwyddiant yn Ewrop a charfan Cymru

  Dathlu canlyniadau'r Bala ac YSN ac ydi Malcolm wedi newid ei feddwl am Hal Robson-Kanu?

  ...plus
 • 08.09.2020
  30 MB
  32:10
  Cover

  Ta-ta tymor 2019-2020

  Rheolwr y tymor? Chwaraewr y tymor? Gêm y tymor? Dyma farn Owain a Malcolm

  ...plus
 • 08.09.2020
  57 MB
  59:44
  Cover

  Bryn Terfel

  Bara brith a chwisgi efo Syr Alex, cyfarfod Clint Eastwood, gwylio Gareth Bale yn ymarfer gyda Real Madrid - roedd gan Syr Bryn Terfel atgofion lu i'w rhannu efo Malcs ac Owain

  ...plus
 • 08.09.2020
  49 MB
  51:10
  Cover

  Owen Powell - Caerdydd, Cymru a Catatonia

  Y gitarydd Owen Powell (Catatonia, Crumblowers a Mr) sy’n rhannu straeon roc a rôl a phêl-droed - ac yn creu grŵp newydd gyda Malcolm!

  ...plus
 • 08.09.2020
  42 MB
  44:03
  Cover

  Ar VAR'enaid i!

  Mae Malcs wedi cael llond bol o VAR, tra bod trafferthion gwallt OTJ yn parhau

  ...plus
 • 08.09.2020
  57 MB
  59:34
  Cover

  Joe Allen

  Arwr Cymru Joe Allen sy'n ymuno am sgwrs efo Owain Tudur Jones a Malcolm Allen

  ...plus
 • 08.09.2020
  62 MB
  01:04:59
  Cover

  Y Cymro perffaith

  Pa chwaraewyr fydda Owain a Malcs yn eu cyfuno i wneud y Cymro perffaith? A llawer mwy!

  ...plus
 • 08.09.2020
  60 MB
  01:03:02
  Cover

  Y pêl-droediwr perffaith

  Sut fydda Owain a Malcs yn mynd ati i greu'r chwaraewr perffaith?

  ...plus
 • 08.09.2020
  52 MB
  55:12
  Cover

  Y pump fflop

  Malcolm ac Ows yn troi'n gas wrth ddewis chwaraewyr mwyaf siomedig Uwch Gynghrair Lloegr

  ...plus
 • 08.09.2020
  61 MB
  01:04:14
  Cover

  Gôls, gôls a mwy o gôls!

  Owain a Malcs sy'n dewis eu hoff ymosodwyr sydd heb chwarae yn Uwch Gynghrair Lloegr

  ...plus
 • 08.09.2020
  61 MB
  01:04:03
  Cover

  Pump disglair Uwch Gynghrair Cymru

  Pwy yw'r goreuon yn hanes Uwch Gynghrair Cymru? Mae 'na enwau mawr heb wneud y rhestr!

  ...plus
 • 08.09.2020
  50 MB
  52:13
  Cover

  Cymry gorau Uwch Gynghrair Lloegr

  Owain a Malcs yn dewis pump chwaraewr o Gymru sydd wedi serennu yn Uwch Gynghrair Lloegr

  ...plus
 • 08.09.2020
  47 MB
  49:41
  Cover

  Allen/Brailsford

  Syr Dave Brailsford, hen ffrind Malcolm, sy'n ymuno efo'r hogia am sgwrs

  ...plus
 • 08.09.2020
  25 MB
  26:38
  Cover

  Be sy' ar y bocs?

  Malcs ac Owain sy’n trafod be ma nhw di bod yn ei wylio ar y teledu ac yn dyfalu sut siap fydd ar y byd pel droed pan ddaw nol?

  ...plus
 • 08.09.2020
  47 MB
  48:59
  Cover

  Dau Gymro yn Watford - Rhan 2

  Cwffio yn China a partis Elton John – mwy o hanes Iwan Roberts a Malcolm Allen yn Watford

  ...plus
 • 08.09.2020
  41 MB
  43:03
  Cover

  Dau Gymro yn Watford - Rhan 1

  Iwan Roberts yn ymuno â Malcolm ac Owain i gofio am eu dyddiau cynnar yn Watford

  ...plus
 • 08.09.2020
  45 MB
  47:42
  Cover

  Dylanwad rheolwyr – y da y drwg a'r gwirion!

  Mae Malcolm yn dal i drio perffeithio’i sgiliau yn yr ardd gefn, tra fod yntau ac Owain yn trafod eu rheolwyr gorau, rheolwyr gwaetha ac ambell i un gwirion!

  ...plus
 • 08.09.2020
  32 MB
  34:15
  Cover

  Hunan-ynysu, prinder cyris ac Ian Rush

  Owain a Malcolm sy'n rhannu eu profiadau o hunan-ynysu ac yn gofyn 'be nesa'i bȇl droed?'

  ...plus
 • 08.09.2020
  29 MB
  31:06
  Cover

  Hel atgofion – goliau cyntaf a mwy

  Owain a Malcolm yn cofio eu goliau cyntaf a Malcs yn ail fyw ei gôl enwocaf dros Gymru!

  ...plus
 • 08.09.2020
  24 MB
  25:51
  Cover

  Effaith y Coronafirws ar bêl-droed

  Owain Tudur Jones a Malcolm Allen sy’n trafod effaith y coronafeirws ar bêl-droed

  ...plus
 • 08.09.2020
  36 MB
  38:06
  Cover

  Anaf Joe Allen, Man United a triciau budur!

  Owain a Malcs yn ymateb i’r newydd am anaf Joe Allen ac effaith Coronafeirws ar bêl-droed

  ...plus
 • 08.09.2020
  28 MB
  29:16
  Cover

  Lerpwl, Cynghrair y Cenhedloedd a twf gêm y merched

  Owain a Malcs yn bwrw golwg dros hynt a helynt y byd pêl-droed gan gynnwys canlyniadau gwael Lerpwl a’r amddiffynnwyr sydd yn awyddus i greu argraff ar Ryan Giggs.

  ...plus
 • 08.09.2020
  38 MB
  40:21
  Cover

  Y ffeit fawr, VAR a debut Ows Llyr

  Owain a Malcs gyda’i golwg unigryw ar ddigwyddiadau’r byd pêl-droed a llawer mwy gan gynnwys buddugoliaeth Tyson Fury

  ...plus
 • 08.09.2020
  41 MB
  43:34
  Cover

  Trafferthion Man City, storm Dennis a gwesteion pryd bwyd delfrydol!

  Owain a Malcs a'u golwg unigryw ar ddigwyddiadau’r byd pêl-droed gan gynnwys helyntion diweddaraf Manchester City, effaith gwefannau cymdeithasol ar iechyd meddwl a pwy fydde'u gwesteion pryd bwyd delfryfol

  ...plus
 • 08.09.2020
  33 MB
  35:23
  Cover

  Giggs, Everton a siwmper Malcs!

  Owain a Malcs sy'n trafod Ryan Giggs, y ddau Ronaldo, adfywiad Everton a llawer mwy.

  ...plus
 • 08.09.2020
  36 MB
  38:17
  Cover

  Lerpwl, Cei Conna a bwyd!

  Owain a Malcolm sy'n trin a thrafod digwyddiadau’r wythnos yn y byd pêl-droed yng Nghymru a thu hwnt gan gynnwys Rownd Derfynol Cwpan Nathaniel MG, rhediad Lerpwl a llawer mwy.

  ...plus
 • 08.09.2020
  39 MB
  40:44
  Cover

  Dyfodol Joe Allen, Y Swltan a Cwpan Cymru

  Owain a Malcolm yn trin a thrafod digwyddiadau’r wythnos yn y byd pêl-droed yng Nghymru a thu hwnt gan gynnwys Joe Allen, Caerdydd yng Nghwpan FA Lloegr a Cwpan Cymru.

  ...plus
 • 08.09.2020
  47 MB
  49:00
  Cover

  Rhys Meirion, dyddiau tywyll Man Utd a deuawd gyda Malcolm...

  Y canwr a chyflwynydd Rhys Meirion sy'n cadw cwmni i Owain Tudur Jones a Malcolm Allen

  ...plus
 • 08.09.2020
  48 MB
  50:40
  Cover

  Moore. Mepham a Wrecsam

  Owain a Malcolm yn trin a trafod digwyddiadau’r wythnos yn y byd pêl-droed yng Nghymru a thu hwnt gan gynnwys darbi de Cymru, Caerdydd yn ceisio arwyddo Kieffer Moore a Wrecsam.

  ...plus
 • 08.09.2020
  37 MB
  39:00
  Cover

  Cwpan yr FA, Neco Williams a Joe Ledley

  Owain a Malcolm sy'n trin a thrafod digwyddiadau’r wythnos yn y byd pêl-droed yng Nghymru a thu hwnt.

  ...plus
 • 08.09.2020
  23 MB
  24:20
  Cover

  Blwyddyn Newydd Dda!

  Owain a Malcolm sy'n edrych nôl ar uchafbwyntiau’r byd pêl-droed yn 2019 ac yn edrych ymlaen i’r flwyddyn sydd i ddod, gan gynnwys Ewro 2020!

  ...plus